1/05/2015

Ngã
Hãy rót cho anh ly rượu đỏ 
Hắt xuống đời em sợi khói xanh 
Chân xiêu hài cỏ giang hà rách 
Tay níu càn khôn khanh khách cười 
Thành phố mưa bay...Em còn nhớ ? 
Luyến lưu chi dáng cũ phai mờ ! 
Cánh chim non ngạn... chân trời trắng 
Thánh giá, mân côi, hạt chuỗi tràng 
Ta nghe tiếng hát xa ngàn quá. 
Em đẩy vầng trăng ngã sóng soài 
Bóng mây còn lại hay ngọn lá 
Xé mảnh trăng ngà đau xót xa ... 

Dzuylynh


No comments:

Post a Comment