1/13/2015

Bốn Mươi Năm...

(xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe bài hát)


 sáng tác & trình bày Dzuylynh
 album Tháng Tư.Em.Nỗi buồn


Bốn mươi năm vùi sâu trong cơn mộng mị
Bốn mươi năm luân lạc mỏi cánh thiên di
Bốn mươi năm bao người đã bỏ nước ra đi?
Bốn mươi năm sầu bi uất hận để làm gì!

Bốn mươi năm quay đầu nhìn về cố quốc
Để thương Em, tàn phai sau cánh cửa ngục tù
Để thương Anh, thân mòn vì xiềng xích cùm gông
Thương những Con Người suốt đời vì tổ quốc non sông...

Bao anh thư đã kiêu hùng hy sinh mạng sống
Mấy anh hào đã hiến mình mà vị quốc vong thân
Từ mùa xuân quê nhà được mang danh giải phóng
Hỏi đến bây giờ có còn gì không?

Thân ly hương nuốt nhục quên đi mà sống
Đã mấy lần tự hỏi Nước Việt tôi đâu! 
Quê hương mình bao giờ thóat cuộc bể dâu?
Bốn mươi năm... Vùi hồn sâu dưới nấm mộ sầu!

Bốn mươi năm, quân thù xâm lăng giày xéo
Bấy nhiêu năm, dân tôi thống khổ đói nghèo
Vẫn mong chờ một ngày dậy tiếng quân reo
Mảnh dư đồ ba miền ta vẽ lại từ đây!

Bốn mươi năm, Đất Mẹ bị đem đi chào bán
Bốn mươi năm, giặc mua về một mảng Dân Oan
Bốn mươi năm, rừng hoang mọc lên lũ tham quan
Việt Nam... đang chìm sâu đáy biển lửa hoang tàn

Hãy ngưng thôi những bài thơ ru tình ái
Hãy ngưng thôi khúc nhạc than khóc bi ai
Viết lên đi những gì thay thế dân tôi!
Nói lên đi, nói giùm cho Tổ Quốc Sơn Hà!

Dzuylynh 2015

No comments:

Post a Comment