12/01/2014

Thấp Thoáng

(xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe bài hát)


thơ hồnghoang . phổ nhạc & trình bày dzuylynh
album Trao Nhau Một Thuở Xuân Thì
Half Moon Bay Mar 9.2012 .dzuylynhai xưa chợt thấp thoáng hiên đêm
dáng nguyệt ngày sau sáng rực mềm
sương lạnh hờn vai vương mãi đắng
thơ hoang vờn mộng đọng bao mơ
cho tim bạt gió hòa giao khúc
để mắt vương trời ươm ngẩn ngơ
giấc mộng em ngời xanh tóc rối
hồn say anh gọi sóng ru bờ...

No comments:

Post a Comment