12/01/2014

Nói Với Anh

(xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe bài hát)


sáng tác & trình bày Dzuylynh
album Nỗi Buồn ThángTưTôi muốn nói với anh ! Người khoác áo Dân Phòng!
Đã bao năm lạc lối sai đường
Giặc là ai? Là chính quyền anh đó!
Có đâu là đồng bào lương dân...

Tôi muốn nói với anh! Người mặc áo Công An!
Cớ sao đi hà hiếp dân lành?
Giặc là ai? Đảng Cộng Sản Việt Nam!
Hãy quay về đừng sống kiếp sài lang...

Tôi muốn nói với anh! Người chiến sĩ hiên ngang!
Đã bao phen đổ máu giữ Nam Quan
Kẻ thù chung là Thái Thú đương quyền
Dâng sơn hà cho Tàu Hán gian tham
Quê hương ta đất nuớc Việt Nam này!

Ngơ sao đành để quân thù cướp đất?
Nước Nam này không phải của riêng ai!
Nước Nam ta là của dân ta...
Sao đứng nhìn giặc dày xéo non sông?
Nuốt nhục sao đành, chịu làm kiếp vong nô!

Hãy đứng lên ! đập tan phường bán nước!
Hãy đứng lên ! lật đổ lũ bạo quyền
Cho quê hương Nam Trung Bắc ba miền
Cho dân mình sớm thái hòa bình yên...

Tôi muốn nói với anh! Người con của tổ quốc!
Tôi muốn nói với anh, những người con trung hiếu
Hãy quay về phất cao cờ khởi nghĩa
Hãy quay về trong vòng tay Mẹ Việt Nam yêu thương ...


hảingoạithahươngmùaquốchận37.thángtư. ngàychín.nămhainghìnmườihai . dzuylynh