12/16/2014

My Love

(xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe bài hát)


thơ Tasho Shores | lời Việt : Sen Đất | nhạc & trình bày Dzuylynh


My Love

My love is like an ocean
It goes down so deep
My love is like a rose
Whose beauty you want to keep

My love is like a river
That will never end
My love is like a dove
With a beautiful message to send

My love is like a song
that goes on and on forever
My love is like a prisoner
It's to you that I surrender
tasho shores


TÌNH EM

Tình em, như đại dương,
Thăm thẳm khôn cùng,
Đẹp tươi như cánh hồng,
Cho lòng anh ước mong.

Tình em, như dòng sông
Mãi mãi xuôi dòng,
Tựa cánh chim câu trắng,
Mang tin lành đến anh.

Tình em, như bài ca,
Vang mãi không ngừng,
Nguyện như kiếp lao tù
Gông xiềng chỉ vì anh.
sen đất


TÌNH ANH

Tình ta như dòng sông
Mãi mãi chung dòng
Tựa đôi chim câu trắng
Mang niềm vui thế nhân

Tình anh như đại dương
Thăm thẳm vô ngần
Đẹp tươi như cánh hồng
Cho lòng em ước mong

Tình anh như bài ca
Vang mãi không ngừng
Nguyện sống kiếp ngục tù
Gông xiềng chỉ vì em
dzuylynh

Oct.14.2012.
No comments:

Post a Comment