12/12/2014

Lưu Vong

(xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe bài hát)


thơ Lê Phú Hải . nhạc & trình bày Dzuylynh 
album Cánh thiên di. Dec 9.2012 ta lưu vong phố xá Sài Gòn 
ngoảnh mặt lại quê nhà xa lắc 
ngày ra đi nách mang tay xách 
dĩ vãng nhàu một thuở tinh khôi 

ta lưu vong từ thuở nằm nôi 
mẹ quang gánh đường xa chân mõi 
rồi lớn lên mắt chiều sương khói 
người Việt nào chẳng mất quê hương ... 

ngoái đầu về nghìn dặm còn thương 
chiều xa ngái châu Ô châu Rí 
cây quế nhỏ bên đời mộng mị 
cũng đành lòng cáo biệt mà đi 

trả lại đôi cánh nhỏ thiên di 
mùa qua lại, mùa qua rồi lại 
tháng mười một Chiêu Quân ái ngại 
Ừ sang Hồ, biệt Hán thế thôi !