12/10/2014

Giai Điệu Phù Trầm

(xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe bài hát)


thơ TócNâu | nhạc & trình bày DzuylynhGiai chương,
thi ngữ đầy vơi...
Điệu nhạc tương khúc
với đời tiêu dao
Phù du trọn kiếp hư hao
Trầm thân ẩn tích, tặng nhau ân cần
Trước ta...
bóng ngã chiều tàn
Sau lưng...
lộng gió hoang tàn mùa xưa
Lấy gì đong đủ nắng, mưa?
Lấy gì gom trọn thuở chưa biết buồn!
Nghiêng người
xin đặt nụ hôn
Bên thềm sỏi đá đã mòn rêu xanh
Thời gian là một bức tranh
Nhân gian hữu sắc, hữu thanh vô ngần... 
  No comments:

Post a Comment