11/20/2014

Xa Rồi Cát Bụi

(xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe bài hát)


thơ Lê phú Hải | phổ nhạc & trình bày dzuylynh 
album Nỗi đau còn đó | 38 mùa xuân đã mất Xa rồi cát bụi mấy mươi năm 
Chí lớn về đâu chí lớn thầm? 
Rũ áo phong trần cơn mộng dữ 
Lạnh về vai nhỏ rét căm căm 
hờ hơ hơ hơ ... 
Lớp lớp thư sinh hề tráng sĩ 
Mà tráng sĩ hề sống bao năm! 
Còn mấy chàng Siêu ngày tóc bạc? 
Lận đận tha hương những vết bầm 
Xa rồi khói bếp những chiều xưa 
Một góc vườn hoang mấy gốc dừa 
Ly biệt biệt ly... sầu ly biệt 
Mẹ ngồi lau sậy dáng đong đưa 
Thương đứa con xưa, ngày bé bỏng 
Mòn đời trận mạc đã về chưa? 
Cha già ngoảnh mặt che thương nhớ 
Tiếng đàn hiu hắt mấy cơn mưa 
Xa rồi năm tháng cũ chơi vơi 
Lửa khói binh đao dậy ngút trời 
Ai cứ nhiễu nhương mà thắng trận 
Ta đành ngã ngựa mảnh hồn rơi ... 
hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ 
Em có theo ta về cõi nhớ 
Những ngày mộng ảo biệt trùng khơi 
Thương tiếc về đâu miền quá vãng? 
Chim vàng nức nở gọi tình ơi! 
Xa rồi ta có nhớ gì không? 
Nghìn dặm quê hương mấy tấc lòng 
Lá xác xơ bay buồn riêng nỗi 
Khúc hát khúc hát ngày xưa ai ngóng trông... 
Khúc hát ngày về ai ngóng trông! 
Chinh phụ ta xưa giờ tóc bạc 
Phù dung cũng chết bởi hoài mong 
Còn chút lòng ta là đồng vọng 
Ai còn không có có còn không? 
Hưm hưm hưm hưm hưm hưm hưm hưm hưm hưm... 


Half Moon Bay April 16.2013