11/24/2014

Vết Đậm Lòng Ta


(xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe bài ngâm)


thơ thylanthảo | diễn ngâm dzuylynhChầm chậm chiều mây rẽ dáng xa 
Nắng xiên mái nhẹ, mát hiên nhà 
Ở trong im vắng hình như gió 
Thoảng khúc reo, lời nhạc thiết tha… 

Mắt khuất tầm ngăn, óng lụa trời 
Chút tình thoáng nhẹ ý xa xôi 
Em ơi ! Nắng của Sài Gòn vẫn 
Sáng bước đường em- khắc vết đời 

Từ buổi mây che trải ý buồn 
Tháng tư ảm đạm chút mưa sương 
Mắt em phủ nhẹ rèm mi ướt 
Áo trận ta về… gió bụi vương. 

Rồi đắng lòng che mắt biệt ly 
Em cười gượng tiễn bước người đi 
Ở trong đôi mắt màu nâu đó 
Khó biết lòng em nghĩ ngợi gì…?! 

Quay giữa dòng xoay gió lọan cuồng 
Bước tù ngập ngụa gió mưa tuôn 
Lòng ta chắc hẳn em không biết 
Trăn trở từng đêm giấc đoạn trường! 

Bão vẫn hầm hừ chữ rẽ phân 
Ta về lối cũ đón ân cần 
Nhưng trong đôi mắt ngày xưa đó 
Đậm nét nâu buồn tủi nhục thân 

Ta ở đây, chiều yên thật yên 
Những gì ta nghĩ của tư riêng 
Không tròn như ước dài năm tháng 
Lắng đáy lòng ta lắm muộn phiền…