11/24/2014

Ngày Về

(xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe bài thơ)


thơ dzuylynh . diễn đọc thiênthanh  
( tuyển tập Thơ " Mùa Xuân Đã Mất " )  giã biệt kinh kỳ xếp bút nghiên   
xa gia đình chôn mộng hoa niên  
các anh đi vào miền chinh chiến  
buổi quê nhà khói lửa triền miên  

vũ đình trường buông cung xạ tiễn
tỏa bốn phương phỉ chí tang bồng  
thủ đức quân trường hồ hải mộng  
võ bị dựng nghiệp mồ hôi đong  

huấn nhục thao trường không uổng phí
mươi năm tù tội có ra chi  
bốc cao ngùn ngụt tâm hùng khí
khổ ải lưu đày bao oán bi  

mãnh hổ sa cơ sầu thất thế
anh hùng lỡ vận cũng tang thương  
bụng đói tay run chân tấn vững 
khổ sai cay đắng dững dưng hề

bố mẹ tuổi già nương bóng hạc
con thơ bạc nhạc bởi đòn thù  
cắp sách đến trường, thân cỏ cú  
vợ hiền tần tảo kiếp nuôi tù  

lao dịch bào mòn thân dũng tướng  
gông cùm gặm rách thịt, da, xương  
tuẫn tiết, anh hào theo cánh phướng  
nhẹ phất hồn vương bãi chiến trường  

tổ quốc giang sơn nay đổi chủ  
mảnh dư đồ rách giữ khư khư  
hồn mẹ Âu cơ xin tha thứ  
vong bố Lạc Long hãy niệm tình  

làm trai không giữ được cơ đồ  
anh linh tử sĩ hóa hư vô  
ngước lên thiên trúc sa lệ tủi  
cúi xuống cửu tuyền nhục núi sông  

ngày về con tóc nhuộm màu bông  
bố mẹ còn đâu phụng dưỡng mong  
vòng tay chinh phụ em hoài vọng  
lệ tủi tương phùng sao đếm đong  

cám ơn tổ quốc một cuối đông  
cám ơn hồn mẹ bóng liên đài  
dấu cha đã khuất mờ đông hải  
con đã về đây xuân chớm khai  


38 mùaxuânđãmất.thángtưhuyếtlệ 2013.dzuylynh