11/20/2014

Nếu Một Mai Em Có Xa Người

(xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe bài hát)


sáng tác & trình bày dzuylynh 
album giai điệu phù trầm Nếu một mai em có xa người 
Cánh buồm nâu... con thuyền tách bến  
Sóng đại dương xa bờ cát trắng 
Buồn mà chi... một chút bâng khuâng 
Nếu một mai em có xa người 
Kỷ niệm xưa cũng đành buông thôi 
Vì rừng thu lá vàng quên đổ 
Cọng cỏ khô rồi cũng hư vô 
Điệu nhạc trầm chìm sâu đáy cốc 
Lời trần tình có đắng hơn không? 
Nhớ mà chi vướng bận cõi lòng 
Cố quên rồi cũng sẽ phai phôi! 
Nếu một mai em có xa người 
Còn lại mình với nửa vầng trăng 
Trầm đáy nước hạc vàng lẻ bóng 
Nhạn xa đàn khuất nẽo chân mây 
Nếu một mai nắng xế non đoài 
Còn mình ta với tiếng đàn đêm 
Điệu bình ca người xưa đâu tá? 
Chén quan hà gõ nhịp chia xa... 


Vịnh nửa vầng trăng. April 26.2013.dzuylynh