11/06/2014

Một Nửa

(xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe bài hát)


thơ . nhạc . hát . dzuylynh Một nửa mùa Mai, mai chưa nụ 
Một nửa đời mình, mình câu ru 
Một nửa mùa xuân, xuân sầu rũ 
Một nửa nỗi hờn, hờn thiên thu !

Một sớm Mậu Thân vang tiếng cú 
Thần kinh cố phủ ngợp bóng thù 
U uẩn, chùa ngân chuông Linh Mụ 
Hương Giang đò đắm... giọng ca trù ...

Ngự Bình u ám non, trúc rũ   
Một nửa vàng xuân, nửa xám thu 
Ngước mặt hỏi trời sao nỡ phụ? 
Cố đô tang tóc ngập mây mù! 

Bao năm lưu đồn đời lính thú ? 
Mấy mùa chinh chiến trấn biên khu ? 
Một nửa hồn hoang, hoài quê cũ ... 
Ba tám mùa xuân, hận thiên thu !


tháng tư huyết lệ 
38 mùa xuân đã mất . April 01.2013 . dzuylynhNo comments:

Post a Comment