11/21/2014

Luân Lạcbiển cạn 
sông khô 
đất lở
núi nghiêng 

không hồ thỉ tang bồng sao chân vẫn bước 
chẳng buồn đau thương hận sao lệ còn tuôn... 

nước mất 
nhà tan 
tha hương 
luân lạc 
xót quê hương phải đọan đành thân Bắc thuộc 
đau thân ta chịu cam phận bạt Tây phương... 
nước mới lạc giòng vô định bến 
người dưng xa lạ hóa vô tâm 
ta khách ly hương một bóng chiếc âm thầm 
em cũng xa quê dặm trường thân viễn xứ 

quốc nương bờ sậy 
nhạn lẩn chân mây 
thời gian qua như một cái chau mày 
em gặm nhấm cùng nỗi hờn châu thổ 
ta quắt quay với bóng đổ trường sơn 

mòn giày vẹt gót xới mòn pho quân sử 
dốc ngược thời gian ngụp lặn đáy trầm tư 
luân lạc tha phương từ thuở tóc xanh màu 
chẳng nhẽ bây giờ ngồi chờ ngày khô máu...


dzuylynh-hoàng hoa lũng 2014 - nỗi buồn tháng bảyNo comments:

Post a Comment