11/07/2014

Lối Vắng

(xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe bài hát)


thơ hoàng nguyên | phổ nhạc & trình bày dzuylynh 
giai điệu phù trầm Jan302014


Lối em về  
hoa cỏ còn nguyên không  
chiều có trôi, bồng bềnh trên tóc nhớ  
hương của yêu, có còn vương đầu ngõ  
hay đã quên, như gió vội tạ từ...  
Lối em về  
hoa vàng, lốm đốm buổi trưa  
theo dấu chân anh, từng ngày cũ  
có cơn gió, vẫn mang niềm nhớ  
hỏi anh đâu  
sao vắng, chẳng thấy về...