11/21/2014

Gửi Người Mùa Đông

(xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe bài hát)


thơ Nnmmtđ . nhạc & trình bày Dzuylynh 
album Cánh thiên di . Jan 14.2013 Đêm nay vào giấc mộng 
Tìm lại chốn hẹn xưa 
Trên ngàn vương gió lộng 
Chợt trắng độ giao mùa 

Đêm nay choàng khăn mỏng 
Hẹn người nơi dốc mơ 
Lối qua âm thầm bước 
Đời quạnh hiu không ngờ 

Đêm nay ta gõ cửa 
Người ơi có cho vào 
Phía đằng sau cánh cửa 
Phải một trời chiêm bao 
Hay đằng sau cánh cửa 
Là nỗi đau ngọt ngào 

Đêm nay về theo mộng 
Thấy người buồn hơn xưa 
Sáng mai tàn cơn mộng 
Chắc vàng phai nắng chờ 

Sáng mai ngoài hiên gió 
Ta đợi bóng người qua 
Mang mùa đông hương phố 
Rắc xuống đời phôi pha