10/02/2014

Trả Lại Em Một Dòng Sông

(xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe bài hát)


sáng tác & trình bày Dzuylynh 
Album " Như Giọt Buồn Nhung " . Nov.10.2011 xin trả lại em dòng sông xưa đã khép 
xin trả lại em dòng sông xưa đã quên... 
xin trả lại em dòng sông tiền kiếp trầm kha 
dòng sông đã vướng đời ta 
dòng sông trầm tích khổ đau 
dòng sông có về cuối nguồn? 
rồi sông có về biển khơi ! 
con thuyền buông neo còn vương chi bến cũ? 
cánh buồm xa xăm ...còn vương chi bến xưa? 
khi vầng trăng khuyết đại dương đã vỡ làm đôi 
về đâu hỡi chiếc thuyền tôi 
bão giông rồi có vụt tan 
dòng sông có còn tĩnh lặng 
dòng sông nói lời từ ly ! 
về đâu con sóng bạc đầu? 
về đâu những đáy vực sâu 
thuyền trăng đã khuất từ lâu 
đại dương mờ trong màn sương ... 
hỏi dòng sông xuôi về đâu? 
còn xanh rêu phím buồn tênh! 
hạc vàng chấp cánh tầng mây 
ngàn lau hiu hắt nhẹ lay 
dòng sông vẫn mãi hao gầy... Astoria Oregon những ngày đầu trên đất tạm dung.December 1991.dzuylynh