10/03/2014

Tiếng Đàn


(xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe bài thơ)


thơ Phù Vân _ diễn đọc Dzuylynh cung bậc thang âm trở mình 
lặng thinh tiếng tơ đồng vò võ 
ngõ ngách âm giai luồn khuy áo . đánh tráo thời gian, tiếng ho khan âm âm đáy vực 
ngọn nến nằm mở mắt cười mặt trời thiếu nắng 
mùa đông khẳng khiu treo trên vách mây ơ thờ, cao lên cao lên câu thơ nhạt tẻ 
thấp xuống thấp xuống một nửa vầng trăng nụ cười lệch giọng 
gió vỡ hoa sóng mi thứ sáu huyền cầm đơn . lạnh . tiếng đàn vỗ về khúc hồ trường mang mang 
hồng đào gỗ mục . sáu sợi dây căng như cồn ngực em thở hắt thốc tháo trên vai người rũ rượi 
sáu sợi tóc buộc thắt gút khúc thiền ca nâu sẫm . lục căn . 
lăng xăng tâm thức ngủ gục, nổi trôi hỉ nộ sân si ái ố tham . trang kinh vỡ . tiếng mõ nứt . em . 
chừng nào mắt môi mục ruỗng 
chừng nào thu ba cạn nguồn 
tiếng đàn ơi ... 
câu kinh học hòai không thuộc 
câu kệ đọc mãi chưa thông 
nụ cười hồng mỏng như cuộc trần buồn . buồn suông . 
gác chèo lên lá, gác thuyền lên cánh buồm . buông . 
trở về trở về 
chân cầu nước cuộn , lăn trong cơn lốc bầy âm thanh huyễn . 
người nhạc sỹ cười một mình với dư âm những bài thiền ca 
là thinh lặng 
là vô ngôn 
là cúi đầu nghe tiếng hát chạy ngược về huyền thọai 
sợi tóc chẻ đôi rơi sóng sánh . cà phê . quán lá . khói thuốc .tay vàng .đêm nguyệt tận . 
tiếng đàn hoang . mưa trong mắt biển . 
lời ru . câu kinh . giấc ngủ . tỉnh thức . ánh sao đơn . 
cành hoa tím . bờ cát mịn .dấu vẽ nguệch ngọac . khan . 
viên sỏi nhặt người vất xuống thềm trăng một nửa .em .một nửa tôi 
dòng sông hát , xưa tan . 
hạc trắng . chân trời . bậc cao ươm đỉnh núi, 
bậc trầm chôn đáy sông 
tiếng đàn, tiếng đời . tiếng em, tiếng anh . thỏang . 
tiếng đàn màu chàm, tiếng đàn màu lam ngọc . 
tiếng đàn màu thời gian ... 
tiếng đàn 
nhặt 
khoan 
tiếng đàn cười một mình . 
mật ngôn half moon bay Jan.8.2011