10/03/2014

Thuyền Đi . Thuyền Về
t h u y ề n  đ i .  t h u y ề n  v ề
thơ đông hương | phổ nhạc & trình bày dzuylynh
album Như Cánh Thiên Dixưa cầm cự kiếp thiên di
đậu trên sóng đếm thuyền đi . thuyền về
con thuyền chở những hẹn thề
mùa trinh nguyên ấy vai kề với vai

xưa cầm cự kiếp chờ mai
cánh chùng . sắp mỏi . thở dài . mông lung
bay lên , sợ gió cuồng phong
xác xơ . Thuở Ấy mộng từng bồng phiêu

xoãi chân trên cát cao triều
uống ba giọt mặn . bay liều . biết đâu !
thinh không nắng quái muôn màu
gắn vào đồng tử nỗi sầu không tên

tâm tư vạn cổ thâm đêm
bến bờ rong ngỡ phủ thêm cao tầng
hoài người một sáng . bỗng gần
con thuyền gió hứa chợt dừng ... dang tayNo comments:

Post a Comment