10/04/2014

Thính Vũ

(xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe bài hát)


thơ Nguyễn Trãi. phổ nhạc & trình bày dzuylynhTịch mịch u trai lý, 
Chung tiêu thính vũ thanh. 
Tiêu hao kinh khách chẩm! 
Điểm trích sổ tàn canh. 
Cách trúc xao song mật 
Đoạn tục đáo thiên minh. 
Ngâm dư hồn bất mị,
Hoà chung nhập mộng thanh. Nghe mưa 
(Người dịch: Lê Cao Phan) 

Phòng tối u tĩnh mịch 
Đêm trường lắng mưa rơi 
Nhẹ nhàng lay gối khách 
Giọt nối giọt canh dài 
Cửa ngoài tre sột soạt 
Nhập mộng chuông khua hoài 
Thơ ngâm rồi khó ngủ 
Dứt nối đến trời mai. 聽 雨 

寂 寞 幽 齋 裏, 
終 宵 聽 雨 聲。 
蕭 騷 驚 客 枕, 
點 滴 數 殘 更。 
隔 竹 敲 窗 密, 
和 鐘 入 夢 清。 
吟 餘 渾 不 寐, 
斷 續 到 天 明。No comments:

Post a Comment