10/13/2014

Thang Âmt h a n g  â mlao xao lao xao âm không thanh không thành
rỗng đọng rỗng đọng âm không tướng không tưởng
hanh hao hanh hao âm không hình, thinh không
thấp cao thấp cao âm không bậc không bặt
về đi về đi âm không về không hề
âm sẽ đi đâu âm sẽ đi đâu...
ta đến em đi ta đến mà chi
ta đi em đến ta đi làm gì
tiếng khánh ngân lan bạt ngàn mênh mang
thang âm thang âm ơi
tiếng đàn ơi
tiếng đàn hào sảng nghênh ngang
trúc xanh trúc xanh trúc không xanh trúc lành
trời xanh trời xanh trời không xanh trời thanh thanh 
bạch hạc vờn mây trắng bay từng đàn tìm bình yên nơi non ngạn
lá rơi lá rơi chới với lá lìa cành lá ơi chơi vơi
ta vỗ tay cười tiếng đá cuội em vang vang xênh xang
thang âm thênh thang, thang âm ngút ngàn
ta gọi tên rừng
gọi tên suối
gọi tên em giữa điệu khèn truy điệu hôn mê
nghe Kobe đội mồ thức giấc
nghe giọt lệ Sake nồng nàn đòi tiếng khóc Geisha
sao không nghe tiếng nàng
trong rừng hoang
không tiếng đàn, không tiếng hát, không lời than van
chẳng có thang âm ầm ì cát trôi cát trôi đầy hiên ngoài biên
chẳng có thang âm nào đến nào đi... 
chỉ có lá trúc rừng ngậm ngùi nhẫn nhục 
lặng yên ...
hao mòn và hao mòn.


đỗlanchy.hòanghoalũng.June.2.2012 


No comments:

Post a Comment