10/02/2014

Sinh Nhật Muộn ...
Sinh nhật muộn...
thơ Hạ Dung | nhạc&trìnhbày Dzuylynh
album Mưa Xanh Nỗi Nhớ . Oct 1 2014
Ta 
đi hết một phần đời giông tố
Mới  biết thèm 
cái se sắt heo may
đi hết biết bao mùa thiếu nữ
Mới  thầm thương
xao xác mảnh trăng gầy
Tháng tư đắng
bỗng thèm viên kẹo ngọt
Vạt nắng vàng 
nằm khắc khoải chờ mưa
Trăm mơ ước... khi chạm gần cái chết
Mới  tiếc thương phút gầy guộc giao mùa.
Mới hiểu hết những ngày chưa hiểu hết
Mới giật mình khi chạm chút bâng quơ
Mới ngoảnh lại tìm những ngày đã cũ
Mới chừng ta chưa biết lớn bao giờ…

Tháng tư
nhớ một cơn mưa xa ngái
Một góc đường
chao chác sắc phượng phai
Ta đi hết một phần đời giông tố
Mới điềm nhiên
buông một giấc mộng dài ...


No comments:

Post a Comment