10/03/2014

Pháp Nguyện

(xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe bài hát)


thơ Nguyễn Tiến . nhạc & trình bày Dzuylynh
album Trở Về Tỉnh Thức . Sept232014Như lai. Như lai
Kinh vàng u mặc
Ta là cái vạc
Lạc giữa mù sương

Vô sắc thanh hương
Ta đành bay mãi
Nguyện kết muôn phương
Đáp tình không hải

Dẫu bạt truông ngàn
Thân vùi bất họai
Đất bồi tam muội
Nẩy hạt kim cang

Chắp tay lạy đời
Chắp tay lạy người
Ngắt trên nụ cười
Một rổ hoa tươi

Cuộc trần như rươi
Cầm bằng mây trôi
Trời xanh mấy nỗi
Nên lòng khôn nguôi

Như lai. Như lai
Suốt đời réo gọi
Ta là cái hạc
Lộng giữa đời thiêng

Dốc hết trinh nguyên
Quay miền bất thối
Nhặt chút lương duyên 
Đáp tình mong mỏi

Thất bảo, ao vàng
Cho đời mông muội
Đất trời đôi cõi
Bổn nguyện mang mangNo comments:

Post a Comment