10/03/2014

Ngày Mai

(xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe bài hát)


thơđônghương | phổnhạc&trìnhbày Dzuylynh ngày mai lên núi trồng thơ ấu 
hoa cỏ mùa Xuân đất nắng hồng 
gieo hat thương yêu trong nồng hậu 
vùng trời không có áng mây vương 
mắc võng cho tình thơ ru hát 
ngồi bên cạnh suối mát tâm hồn 
nghe lá chiều đong đưa nốt nhạc 
trang hoàng lời, ý với từ chương 
ngày mai lên núi tìm mơ cũ 
cái thuở đầu tiên trăng cúi hôn 
ánh ngà trên tóc em luân vũ 
nuối cả đời nguyên mộng tuổi ngoan 
róc rách từng trang màu muôn thuở 
nhành gầy xưa nay trổ đầy bông 
trên vang vọng gió hương hơi thở 
mùa Hạ tình yêu nước mắt hồng