10/13/2014

Mật Ngữ - Mật NgônMật ngữ 

với tay ta chút hoang chiều 
bay đi ngược gió cánh diều đam mê 
trải lời thắm điêu linh về 
ngọt ngào như thể vết trầm xưa lăn 
chút còn từ tạ trắng ngần 
cho người cạn chén ân cần say ...đau ... 

 - hồnghoang - 


***


Mật ngôn 

với tay níu mảnh trăng nhầu 
sẩy chân hụt hẫng vỡ nhau một đời 
mật ngôn em nói nửa vời 
để con chữ lượn rối bời ý xuân 
thảo hư trong đục trầm luân 
đàn kêu dã hạc bâng khuâng mấy tầng...
hư không huyễn ảo phù vân
mật ngôn cung bậc vô ngân tịnh từ

- dzuylynh -