10/20/2014

Hư Ảnh

(xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe bài hát)


sáng tác & trình bày Dzuylynh 
album Cánh thiên di. 2012 đêm vẫn đến, nhưng hình như còn thiếu 
ngày qua ngày, ngày vẫn mãi chưa vơi 
viền chân trời, con sóng vẫn xa khơi 
và như thể đời lăn triền dốc ngược 

nếu em biết tình yêu là hư ảnh 
ngọn lửa tình thoi thóp ánh que diêm 
thế tại sao lại cứ mãi đi tìm 
trong hoài niệm bởi niềm tin ảo vọng... 

bởi sương giá mưa sa thành tuyết đọng 
bởi mặt trời đổ lửa cháy tâm không 
dấu con tim trong ngọn gió phiêu bồng 
cho hơi thở nhịp trầm sâu trống vắng 

ngủ yên nhé bụi trần đừng khua khoắng 
đổ câu ru cát trắng liệm sông vàng 
hỡi đền đài lầu các dấu hoang tiêu 
phù phiếm khúc vọng ca mềm giấc mộng... 


saigonvietnam.2012