10/06/2014

Hoàn Lại Nợ Xưa
HOÀN LẠI NỢ XƯA  
Album Sợi Tóc 
thơ Tóc Nâu . nhạc & trình bày Dzuylynh 

  
   
ừ anh cứ xem như người dưng kẻ lạ 
chuyện thuở nào thuộc quá khứ xa xôi  
mượn bao giờ mà anh bảo trả tôi ? 
khi đã biết nghĩa cho là vô tận  
sợi tóc rối tặng anh thời hoa phấn 
có giữ hoài màu Nâu đậm xưa không ...  
hay như em đã trắng bạc cõi lòng 
nên màu tóc chuyển dần theo năm tháng  
tóc như tơ cột mây trời lãng đãng 
thả bềnh bồng theo lãng mạn chiều  buông 
chẻ làm chi những sợi tóc vướng buồn ? 
cho đau xót thêm vấn vương tiếc nuối 
nhớ với nhau ngày gặp nhau lần cuối 
cả hai đều dấu lệ tủi riêng tư 
nhắc nhau nghe những câu nói giã từ 
mới chợt biết mình nghìn thu xa mãi 
sợi tóc thương nếu thấy còn tồn tại 
chắc lẽ vì em hoàn lại nợ xưa ... TN Clermont.Ferrand 2010 DL Half Moon  Bay.CaNo comments:

Post a Comment