10/03/2014

Giữ Thơm Quê Mẹ


(xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe bài hát)


sáng tác & trình bày Dzuylynh Tạ ơn Anh, đã ươm xanh mầm yêu thương
Gửi quê hương cách ngăn muôn dặm trùng dương
Tạ ơn em thắp lên mặt trời yêu thương
Hãy xuôi con thuyền Nam phương

Những con suối nhỏ xuôi nguồn
Hướng về giòng sông quê hương

Thương đất nước bao đời loạn lạc điêu linh
Thương non sông, phong ba xác xơ quê mình
Nơi tha hương cắn đôi hạt lệ đau môi
Muối pha xót lòng dân tôi
Những cánh chim lạc tan bầy
Chẳng hẹn gặp nhau nơi đây

Đời lưu vong, giữ cho nhau nòi Lạc Long
Người Việt Nam giữ thơm quê mẹ Việt Nam

Nguyện tinh tấn sắt son giữ trọn tình Lam
Kính dâng lên đài Sen Trắng, đóa hoa vô thuờng an lạc
Ánh đạo vàng  soi muôn phương

Thương đất nước lúa vàng nặng hạt đơm bông
Thương quê hương con đê ôm lũy tre làng

Thương dân Nam sớm hôm dưới ruộng trên nương
Tóc xanh bên đầu bạc phai
Bắc, Trung Nam một mái nhà
Đất mẹ rộn câu hoan ca