10/15/2014

Cảm Đề
Người cắt cây bỗng nhớ đến những cây Lan sau vườn
Đến từ những hàng cây sẽ không còn nữa
Đêm nay, người cắt cỏ bâng khuâng, đêm nay, biết đâu
Hoàng Điệp sẽ hóa thành những cánh bướm vàng
Bay mãi, bay mãi
Bay mất, theo những hàng cây
( thơ Bùi hồng Lĩnh )( thân tặng người thơ BHL )Ước gì mình hóa bướm mà hay
Trang Tử ngày xưa lỡ giấc say
Thấy thân hóa bướm giữa ban ngày
Thấy hồn ngơ ngẩn lạc đường mây

Đêm nay người cắt cỏ bâng khuâng
Dõi mắt trông mây chất mấy tầng
Tỉa nhánh sông đời trôi mấy bận
Cắt cành, dâm mấy đọt phù vân

Đêm say nghe tiếng ngâm Hồ Điệp
Vùi ý chờ ngồng thơ lên liếp
Tiếc ngẩn ngơ cánh lan Hoàng Điệp
Hóa bướm vàng bay theo định nghiệp

Sáng nay nhúm lửa lòng cho ấm
Lăn mấy vò thơ ra suối ngâm
Côi cút mình ta ngồi độc ẩm
Chờ men Hồng Lĩnh mềm, nứt mầm

Bình minh thinh lặng trên lũng thấp
Hạn hán trông chờ cơn mưa ngập
Suối cạn mong nước dâng sâm sấp
Bới giọt sương khô trong nắng hấp

Anh hỏi giúp người đi cắt cây
Cho tôi xin một nhánh Lan gầy
Cắm chôn trong độc bình năm ấy
Cho Hoàng Điệp đừng hóa bướm bay...


hoànghoalũng.đêm thức chờ mặt trời.Oct15.2014.dzuylynh


No comments:

Post a Comment