10/02/2014

Đã Thấy Em, Mùa Thu Lá Nâu...

(xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe bài hát)


sángtác & trìnhbày Dzuylynh 
Album " Như Giọt Buồn Nhung " Oct.26.2011 đã thấy em về trước khi thu vàng 
đã thấy Paris lá chưa kịp úa 
vì mùa thu chưa đến 
vì em còn chưa sang... 
hay vì sợ lá nâu giăng sầu vương mang? 

đã thấy thu về trước khi lá vàng 
đã thấy Paris " vạt nắng " đi hoang 
vì mùa thu vắng em 
nên thu còn chưa tàn 
vì mùa thu sắp qua... 
thung lũng buồn thênh thang ! 

ta thấy em về theo gió may 
kịp đong đầy nỗi nhớ hao gầy 
bờ mi có khép rèm thi mộng ? 
cho tóc nâu bồng lay phím tơ 
trời xanh biêng biếc mắt môi hờ 
Paris lá vẫn còn chưa úa 
bên ấy 
nơi nầy ... 
thu vẫn chờ ... 
bên ấy , nơi này _ thu vẫn chờ ! 


dzuylynh.thunglũnglánâu .Oct.26.2011