9/29/2014

Trên Đỉnh Mùa Xuân

(xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe bài hát)


Album TrênPhiếnTìnhBuồn 
thơnhạctrìnhbày Dzuylynh.Jan.1.2012 


" ... ômđàntagảysayvùihát...hoànghạc.em.tình.hạtcátxoay! " 


trên đỉnh mùa xuân mây trắng xóa 
mưa xanh ngọn lá thắm đài hoa 
em bước ngang qua màu tóc ngả 
thung lũng nhạt nhòa pha nét duyên 

trên đỉnh mùa xuân mây vẫn bay 
thời gian dừng lại những đêm ngày 
một thuở chia tay thời con gái 
mắt biếc thôi hòai mộng ngất ngây 

trên đỉnh mùa xuân 
em có hay 
ta 
đời lau sậy giữa đôi bờ 
bến xưa bồi lở phù sa đắp 
cánh buồm 
em 
khuất dấu trăng sao 

trên đỉnh mùa xuân xuân vẫn trao 
vẫn én nghiêng chao ngọn bích đào 
nắng ấm xôn xao mùa thay áo 
cho ngọn thi trào dâng vút cao 

trên đỉnh mùa xuân thung lũng say 
gió 
lay tâm rụng cội sơn tùng 
chợt tỉnh 
xa khung trần bất định 
vỡ bùng 
an tịnh mộng ngày xanh 

trên đỉnh mùa xuân mây vẫn bay 
trầm luân vọng động mãi vơi đầy 
ôm đàn ta gảy... say vùi hát 
hoàng hạc 
em 
tình 
hạt cát xoay... 


thunglũngtìnhyêungàyđầumộtnăm01012012