9/25/2014

Trả Lại Cho Con Mùa Xuân Đã Mất

t r ả  l ạ i  c h o  c o n  m ù a  x u â n  đ ã  m ấ t ! 

nhạc&lời: Dzuylynh. trình bày: thiênthanhdzuylynh 
April 17.2012_ album Nỗi Buồn Tháng tư Mẹ ơi ... hãy nói cho con biết mùa xuân còn có hay không? 
Sao giữa ban đêm lại có ánh mặt trời! 
Đốt thiêu hủy diệt cả đời người... cả tuổi thơ con 
Qua khe cửa ngục tù Việt Nam con còn đói khát tự do 
Không ai nói một lời! Vầng trăng cổ tích tuổi thơ con đã đi đâu? 
Để cho con mãi một đời ...Hỏi mùa xuân đã bỏ đi đâu? 

Mẹ ơi ...hãy nói cho con biết mùa xuân còn có hay không? 
Sao giữa ban ngày giông tố phủ đêm đen ! 
Lá ngủ trên cây hoa héo hắt mỏi mòn 
Lặng nghe gío than tiếng kèn truy điệu nỉ non 
Khóc cho quê hương không còn 
Khóc cho tuổi thơ không có và khóc cho mùa xuân đã mất... 

Cha ra đi chẳng bao giờ về nữa... 
Mấy mùa rồi xác mục rữa chốn thâm sơn 
Chị xa nhà lấy chồng ở phương xa đêm ngày tủi hờn 
Đem tiết trinh đánh đổi lấy chút quà cho em thơ qua từng cơn đói lả 
Có biết chăng Mẹ buồn tóc bạc trắng như bông? 
Nước mắt lưng tròng thương con mình sống kiếp long đong! 

Bảy mươi năm đất nước mình còn có hay không? 
Bốn mươi năm non sông còn say giấc ngủ vùi... 
Chủ nghĩa thiên đường còn sụt sùi trong mơ 
Và tuổi thơ con không còn nữa, không còn nữa.... 
Khi mùa xuân vẫn còn mù mịt trong mưa xương trong bão máu 

Khi mủa xuân không còn từ ba mươi bảy năm qua 
Hãy trả lại tuổi thơ cho con, hãy cho con số phận làm Người 
Hãy trả lại quê hương mùa xuân đã mất 
Hãy cho con trở lại mãi mãi là trẻ thơ ! 
Hãy trả lại cho con mùa xuân đã mất...   


No comments:

Post a Comment