9/25/2014

Tiếp Bước

(xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe bài hát)


thơ Cao Nguyên . phổ nhạc & trình bày Dzuylynh 
album Việt Nam Minh Châu Trời Đông . Mar 6.2012 Tráng khúc thơ treo đầu súng 
chân còn vững nhịp Quân Hành 
trăng soi hồng bia đá dựng 
sao ai nói núi sông buồn! 

Khắp nơi vang lời hy vọng 
Việt Nam Tổ Quốc Vinh Quang 
Tuổi Trẻ vươn vai Phù Đổng 
sao ai nói mộng xưa tàn! 

Từ trong màn đêm bi hận 
vùng lên theo nắng Xuân về 
điệu kèn giục theo trống trận 
cùng đi nối mạch tình quê 

Tâm thơ gởi người Bạn Trẻ 
mừng mai vào lễ xuất quân 
nối bước tiền nhân ngạo nghễ 
lên đường bảo vệ Quê Hương! 


No comments:

Post a Comment