9/29/2014

Ta . Người . Cái Nhớ Còn Không ...

TA . NGƯỜI . CÁI NHỚ CÒN KHÔNG ... 
Album HoaDiênVỹ 
thơdiênvỹ . nhạc&trìnhbàyDzuylynh sáng nay đi ngang qua phố... 
con đường rợp nắng ngày xưa 
mưa rơi không làm ướt cỏ 
vui buồn theo gió đong đưa 

sáng nay đi ngang qua ngỏ 
tim còn thoáng chút bâng quơ 
cái thuở hoa rơi trên tóc 
...có người lấy cớ dệt thơ ! 

sáng nay tìm về quá khứ... 
chợt nhiên nghe lắm nhớ mong ! 
ngày xưa điều mình chưa ngỏ 
bây giờ ... có cũng như không ! 

sáng nay , buồn vui chẳng biết ? 
nghe chừng ngọn gió đi rong 
mây xưa giờ đâu còn tím ? 
ta . 
người . 
cái nhớ còn không ! 


dzuylynh.thunglũnghoavàng . Aug.8.2011 
No comments:

Post a Comment