9/25/2014

Đôi Bóng

(xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe bài hát)


sáng tác & trình bày | Dzuylynh 
album Biển Cạn 



đại dương mênh mông biết đâu bờ bến 
thuyền em lênh đênh tít xa ngàn khơi 
thuyền ta chơi vơi biết đâu mà tới 
tìm em nơi đâu đã thấy hụt hơi ... 
một ngày bên nhau thấy sao thật ngắn 
một ngày xa nhau thấy sao thật lâu 
trời làm mưa ngâu xót xa tình đau 
để dòng sông sâu nhớ bến giang đầu! 
chia tay hòang hôn mây bay tým trời 
xa nhau từ đây vòng tay đã lơi 
ái ân như phím chùng 
đứt giây đọan đành buông... 
chia tay hòang hôn bờ môi đã nhạt 
khi con thuyền trôi bọt biển đã vỡ 
đôi bóng đôi nơi... mình mất nhau rồi... 


Half Moon Bay May 21.2012