9/21/2014

Đối Ẩm


(xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe bài thơ)


thơ CaoNguyên . diễn ngâm dzuylynhnín hơi húp ngụm trà quê 
nuốt chầm chậm lắng vị mê mẩn đời 
ngụm từng ngụm . ngỡ thảnh thơi 
đâu hay trí rộn trùng khơi sóng trầm 

như vừa quá khứ mù tăm 
chợt âm hưởng nhạc khơi trầm khúc rêu 
định thần ngắm cuộc trớ trêu 
mảnh bia vị quốc ngã xiêu ven đường 

phách chùng vó ngựa biên cương 
gõ âm quan tái trên chương sử mờ 
mím môi nếm ngọt màu cờ 
hoen cay máu rướm trên bờ lệ buông 

thả hơi hớp ngọn gió cuồng 
trên chông chênh đỉnh mù sương hải hành 
may còn vệt nắng hiên tranh 
thoảng hương hoa bưởi để dành hồi lưu 

nín hơi sáng . thả hơi chiều 
bạn - ta . đối ẩm theo triều nắng buông 
thả rong trí tưởng ngược nguồn 
chùng tâm lữ khách dọc truông mơ đời! 


San Jose . May 2012 
Cao Nguyên