9/21/2014

Mưa Trong Nắng Hạ

(xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe bài thơ)


thơ Linh Vũ . diễn đọc diên vỹ.dzuylynhem mang về anh giọt mưa nắng hạ 
một thuở tình buồn cúi mặt chia xa 
những ái ân xưa cất dành đã cũ 
kỷ niệm cũng mòn theo bước nắng mưa 

con phố chiều nay em về xa lạ 
nhịp guốc lãng buồn chùng xuống xót xa 
lật cuốn sổ đời tìm trang tình cũ 
một chỗ vẫn buồn một chỗ thiết tha 

em còn đó mang dòng đời chới với 
tôi còn đây cơm áo quá rã rời 
tình gom lại còn chút buồn bối rối 
giữa mắt nhau cơn lốc một góc trời 

em vẫn đẹp mang theo thời con gái 
mắt cuồng mê như rớt xuống đêm dài 
trời tháng hạ em về buồn con phố 
lạ môi hôn đau gót nhỏ trang đài 

mười năm cũ còn em trong thầm lặng 
cuối dòng đời đau quá chỗ ăn năn 
nay em đến buồn vui ai còn giữ 
mưa hạ về. hạt bụi . cõi trăm năm!