9/24/2014

Mộng

(xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe bài thơ)


thơ Cao Nguyên . diễn ngâm lanchyMộng đưa ta đến Triều Nghi 
xem vua quan đứng lệ bi đôi hàng 
lửng cao danh vọng thếp vàng 
nhấp nhô hậu cảnh bàng hoàng võng ngai 
Rời nghinh cung dạo phượng đài 
hoa son phấn trỗ sóng soài bão giông 
biệt Triều Nghi. lữ Phương Đông 
bước trên sóng vỡ lệ hồng đẫm sa 

Cuồng ca ngạo khí Sơn Hà 
vỗ thân nhiên tịnh giữa ha hả đời 
niệm tâm quét cạn bụi rời 
nhặt bia sỏi vá ngắm lời ngụ ngôn 
Rằng đời sinh tử quay tròn 
lưỡng nghi nhất điểm thổi hồn lã bay 
Hốt nhiên vãi cuộc chơi này 
thắp hương tuế nguyệt chau mày sử thi! 


Xuất thần lời ý duy nghi 
cõng tâm bay vút vào truy vấn mờ 
xếp thân nghiền ngẫm huyền cơ 
mới hay tạo hóa trêu ngơ Mộng vào 
Tạ ơn thời đoạn chiến bào 
mời ta cất giọng ca trào máu thơ 
thế gian nhân ảnh mơ hồ 
chỉ còn sáng mỗi sắc cờ tôn nghiêm! 

Thiền ư! Cõi ấy vô biên 
nào ta đâu dám tựa biên mạn đàm 
còn dăm chữ nghĩa đoan trang 
dựa hơi Mộng phất cho sang nghĩa đời 
Ngẩng lên bút chạm đêm rơi 
lộ ngày xoay bóng Mộng rời bước qua 
thả hơi hớp ngọn hương trà 
mừng ta còn trụ giữa tha thiết tình! 


Cao Nguyên.Cuối đêm August 08, 2012