9/22/2014

Người Con Gái Việt Nam
NGƯỜI CON GÁI VIỆT  NAM 

nhạc và lởi Dzuylynh 
(viết tặng sinh viên Hà Nội Trịnh kim Tiến ) Có phải Em ? Nguời con gái hiên ngang ! 
Quên thù riêng ...theo Mệnh Nước lên đàng ... 
  
Chính là Em ! Người con gái da vàng ! Đi giữa hàng người cất tiếng hô vang :" Hãy xéo đi ! giặc Tàu phương Bắc ! 
Hãy quên đi mộng cướp biển tham tàn ... 
Hòang,Trường Sa là đất của phương Nam 
Hòang,Trường Sa là đất của Việt Nam ! " 
Bốn nghìn năm cha ông  ta dựng nước 
Là dân Nam ta phải giữ cơ đồ ! 
Một nghìn năm nô lệ gông xiềng 
Hận nghìn năm dân Việt đảo điên 
Đất Việt Nam là đất của người Nam ! 
Biển Việt Nam là biển của dân Nam !!! 
...Từ phương xa ngăn cách mấy đại dương 
Thấy áo em bay giữa cờ gió lộng 
Xin nghiêng mình tặng Em nhành Nguyệt Quế 
Viết bài ca tặng Em Người Con Gái Việt Nam ! 
Gửi đến Em ! Người Con Gái DaVàng ! 
Gửi đến Em ! NGƯỜI CON GÁI VIỆT NAM ! 

California July.25.2011
No comments:

Post a Comment