9/21/2014

Hương Quỳnh Đêm Nguyệt Tận


(xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe bài hát)


hương quỳnh đêm nguyệt tận 
lời diênvỹ.dzuylynh | nhạc & trình bày dzuylynh
album Ở giữa là mùa thuxin làm đóa quỳnh trắng 
hóa hiện giữa mùa trăng 
xin làm đóa quỳnh hương 
vì anh mà hé nhụy 
dáng thu đêm nguyệt tận 
hồn bâng khuâng rã rời 
xin làm chiếc lá rơi 
vì anh buông xuống đời 

nơi anh đến hoa quỳnh nở rộ 
giòng đời nghiêng theo những yêu thương 
thu hóa xuân bốn mùa đổi ngược 
phím nhạc tình hòa những note duyên 
em đã đến hương quỳnh thơm ngát 
đêm huyền diệu vọng tiếng pha lê 
em vụt tan vụn vỡ ánh trăng thề 
nếu biết thế xin em đừng đến nhé 
để hồn ta vùi chết giữa cơn mê... 


vịnh nửa vầng trăng .Nov 6.2012 .dzuylynh
No comments:

Post a Comment