9/30/2014

Hồng Hoang

(xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe bài hát)


sáng tác & trình bày dzuylynhem về từ thuở hồng hoang 
từ đông khai nụ từ hoa chưa tàn 
lang thang mây trắng trên ngàn 
long lanh cánh tuyết ngủ ngoan đóa hồng 

một mai vừa chớm sang đông 
anh cơi luống nắng cho hồng môi xinh 
tuyết ơi sao nỡ vô tình? 
cho hoa buốt giá phai làn hương trinh! 

bóng mây ngã giữa thinh không 
lạnh không nỗi nhớ lạnh không nỗi lòng? 
để anh thả nắng đi rong 
để em sưởi ấm hồng hoang một đời... 

chơi vơi cánh tuyết lưng trời 
thương đời hoa thắm khai lời ý thơ 
mây nghiêng bóng phủ đóa hồng 
hương cà phê ảo ấm lòng giữa đông Porland Oregon_ thànhphốhoahồng.lậpđông2011.dzuylynh