9/30/2014

Hành Trình Về Phương Namh à n h  t r ì n h  v ề  p h ư ơ n g  n a m
thơ DzuylynhCó một ngày không xa ngày thành đô vang tiếng pháo hoa
Có một ngày không xa những đứa con sẽ trở về Nhà
Những thế hệ mầm non đã khai sinh từ nơi đất khách
Viết tiếp trang sử liệt oanh Việt Nam hiển hách hiên ngang

Áo dài Việt Nam tung tăng bay muôn vạn màu thướt tha
Khi tiếng nhạc lời ca vang vang trên khắp mọi ngã đường
Là câu chúc yêu thương xin " Kính Dâng Đất Mẹ Quê Cha "
Là câu chúc cho " Xuân Nay Nước Nhà Độc Lập Tự Do " 

Theo anh Việt Khang mũi Tên tự do lắp trên Cung đàn
Trong ngục tối lưu đày vẫn kiên cường viết tiếp bài ca 
Khúc nhạc lòng thiết tha gọi thanh niên đáp lời sông núi
Đóm lửa không lẻ loi sẽ châm ngòi ngọn đuốc đấu tranh

Theo chị Trịnh Kim Tiến xuống đường đòi biển đảo quê hương
Noi gương tiền nhân quên thù cha vì nợ nước tình nhà 
Ngàn năm nô lệ giặc Tàu chúng con tháng năm vẫn nhớ
Trăm năm đô hộ giặc Tây chúng con đêm ngày không quên

Đã một ngày hôm qua chúng con là những búp chồi xanh
Đang một ngày hôm nay chúng con là lá hoa liền cành
Sẽ một ngày hôm sau theo tiếng gọi hồn thiêng sông núi
Sắp một ngày không xa: Việt Nam ơi! chúng con đã về đây!Feb.8.2012 dzuylynh .viết cho tuổi trẻ Việt Nam Hải Ngoại

No comments:

Post a Comment