9/30/2014

Giọt Nước Mơ ...

GIỌT NƯỚC MƠ ...   
lời Anh Nguyễn kim Ngọc  
lời Việt Đỗ Hợp . nhạc & trình bày Dzuylynh 


No comments:

Post a Comment