9/21/2014

Đêm Nhớ Em Casablanca

(xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe bài hát)

sáng tác & trình bày dzuylynh 
Album Ru Em Vào Hạ đêm nằm nghe gió lùa về xao xác 
đêm nằm đếm tiếng lá rơi ngoài sân 
đêm nhỏ xuống tách cà phê trăn trở 
đắng giọt nâu buồn, xanh nỗi nhớ lê thê... 
khói thuốc loang hư ảo dáng em về 
đêm quạnh quẽ nửa vầng trăng đơn lẻ 
ngọn đèn vàng hiu hắt cũng mong manh 
đem nỗi nhớ xếp vào cung phím gói 
đem tiếng em chiu chắt cất trong tim 
đêm hóa thơ tiếng đàn nghe rất lạ  
chờ mặt trời đến hẹn - tiếng phone reo!  
sóng âm vang mà ngỡ tiếng em gọi 
sóng âm quen gõ xuống tiếng đêm buồn... 


thunglũnghoànghoađêmnhớsóngâmquenJuly24.2012