9/23/2014

Để Trả Lời Câu Em Hỏiđể trả lời câu em hỏi 


em lớn lên trên giòng sông quan họ 
tiếng sóng khoan hò nhịp mõ cầm canh 
khóm trúc vườn xanh biêng biếc giao cành 
xâu chuỗi ảnh khoanh cong vành ký ức 

đêm thao thức giữa vực sâu vọng tưởng 
bước ly hương, xa tường rạ lều tranh 
thấm hồn thơ bao viễn cảnh quê người 
xanh màu nhớ thuở lên mười chân sáo 

đêm huyền dịu đẫm hanh hao diễm ảo 
đã khơi nguồn từ dạo lệ hòa thơ 
sáo trương chi ai óan sóng xa bờ 
thập lục, tiếng cầm ngẩn ngơ chi lạ 

áo não thiết tha độc huyền đơn chiếc 
âm nguyệt cầm vơi khuyết nửa vầng trăng 
câu hát bâng khuâng khua khoắng tâm hồn 
quảng bình cũng chốn hương thôn đất mẹ 

cao vút trưa hè giọng thừa thiên nhẹ 
quay quắt cơn mê nỗi nhớ sơn khê 
thung lũng buồn tênh mưa qua rất khẽ 
gió hắt hiu về quạnh quẽ cô liêu... 

  
phùvân.Feb.25th.2011 

No comments:

Post a Comment