9/21/2014

Duyên

(xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe bài hát)


sáng tác & trình bày dzuylynh
Album Trở Về Tỉnh Thức Volume 2đời người như dòng sông
rồi sẽ trôi về biển
tình rồi như làn mây
sẽ bay theo ngọn gió
đời người như cỏ cây 
sẽ xanh rồi vàng úa
tình rồi như hạt mưa 
sẽ tan vào hư không...

đời người như hạt cát 
náu thân sa mạc rộng
tình rồi như bọt sóng
chưa hợp đã vội tan
đời người như dòng suối
sẽ theo sông về nguồn
chỉ còn lại tình thương
giao hòa và nhân ái
chỉ còn lại tình yêu
con người và muôn lòai
cuộc đời là vòng xoay 
ta là con lốc xóay
có trả và có vay
đến và đi từng ngày...


thảo vân am. ba mươi tháng ba hai nghìn mười hai.
No comments:

Post a Comment