9/27/2014

Cỏ Bồng dấu Ngựac ỏ  b ồ n g  d ấ u  n g ự a


lặng lẽ tịch tà cơi ánh dương
non xanh mây khói phủ biên cương
vó câu mù mịt đường thiên lý 
ráng hồng pha huyết lệ sầu bi

ta ngẩn ngơ nghe rừng hoang phế
một thuở sa trường bẻ kiếm cung
lá cũng lao lung chìm đáy vực
nhạn vẽ lưng trời đục sắc mây

cỏ bồng dấu ngựa vầy lau sậy
thương nhớ rừng xưa mục lá bồi
chưa tàn hợp cẩn đã ly bôi
quân tử thuyền quyên cách biệt rồi

chia tay quan ải đồi sim tým
nắng tẩm hòang hôn tým chiến bào
sa cơ thất thế anh hào tận
trống trận khua hồi nức nở ngân

xẻ vạt mây rong tầng nhân thế
tiếng nhạc lời thi khéo não nề
ai đẩy tâm hư kề xảo tự
ai bày tâm ảnh đổi ngôn thi

thư án trầm tư mờ di cảo
mịt mù sương khói tảo hương xưa
ta nhóm trúc rừng cơi chút lửa
cho em đun nửa vựa duyên thừa

núi thẳm non xanh chừng mỏi vó
ta về vui chốn cổ sơn trang
hiên ngòai đàn tích tịch tình tang
trong lều cỏ ngâm câu thơ vụng 

phím cung sên phách ngang chùng
cỏ bồng dấu ngựa mịt mùng thảo hư...

hoàng hoa lũng chớm thu nhâm ngọ.sept.26.2014.dzuylynhNo comments:

Post a Comment