9/22/2014

Cho Em Nửa Cánh Mai Hoa

(xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe bài thơ)


thơ & diễn ngâm Dzuylynhđêm qua mộng dưới cội thi
đưa tay hái nhánh xuân thì tặng nhau
chừng nào tan cuộc bể dâu
tha hương trăm suối dẫn nhau về nguồn 

xa quê giọt lệ sầu tuôn
ngược con sóng cả lên truông gọi mùa
cuối đông lạnh ngọn gió lùa 
đầu xuân ấm hạt nắng ùa bên song

những mong những ngóng từng giờ
những trông những đợi những chờ xuân sang
tặng em nụ thắm mai vàng
hôn lên mắt biếc rộn ràng hương yêu

quê hương nắng sớm mưa chiều 
đã dư trái đắng đã nhiều quả chua
mái rêu đâu thủa mõ trầm
giáo đường kinh ruỗng lặng âm nguyện cầu

xuân ơi xuân ở nơi đâu
phong sương nhật nguyệt cơ cầu sắc không
hay là xuân ẩn trong lòng
cánh chim Bách Việt mấy vòng trầm luân

bao giờ đất Mẹ hồi xuân
xuân tan xuân hiệp an xuân thái hòa
cho em nửa cánh mai hoa
nửa mơ long đáo xuân ca khải hoànthunglũngbuồntênhcuốiđôngtânmão.Jan.5.2012_dzuylynh