9/21/2014

Chiếc Vỏ Sò

Thiền là tự do chơi đùa với vũ trụ. Thiền giải thể mọi ràng buộc, mọi quy luật. và thơ ca cũng thế. Nên Thiền và thơ cùng hân thưởng tự do chung.Nhật nguyệt ( và cả càn khôn) nằm trong tay áo ta, trên đầu gối ta, trong hạt cải mòng, trên đầu lông xíu.. . Bao giờ mà chẳng thế.
Chứ nhật nguyệt nằm đâu? và càn khôn nữa?
Thiền đã tạo dựng cho thơ ca một vô môn quan. Thiên tài thơ ca sẽ bước qua cửa ấy và càn khôn độc bộ
Con người trong thơ thiền là vô ngã- vì vậy có thể nắm giữ nhật nguyệt, bước qua càn khôn, đi về trong thời gian vô tận. Ngã là cái tôi hữu hạn, là cái chết
Vô ngã là bất kỳ điều gì được hiện thành, được sống. Tự do.
Theo Shinkichi :
Không có ai là đang sống. Con người chúng ta là được sống. Như một âm thanh, như một áng mây.
...
Con người chúng ta cũng giống như âm thanh đó. Không có gì như là ngã. Chỉ có vô ngã là hiện hữu
Vì thế trong thế giới của Shinkichi, vỏ sò nằm trong cát là một cầu vồng:(xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe bài hát)

Thiền Thi Shinkichi . phổ nhạc & trình bày dzuylynh
Album Trở Về Tỉnh Thức . thảo vân am July.2011Một vỏ sò nằm ngủ
Chỉ một chút đong đưa
Khi sóng chiều đến hát
Mặc trùng dương gầm rú
Vẫn lặng yên mơ màng

Một ngày nào đó
Biển hoá nương dâu
Bãi bờ thành đáy nước
Vỏ sò không sá kể
Ngày mai một buổi nào
Và dẫu nằm trong cát
Chẳng ghen gì mây cao

Vỏ sò đã quên hết
Nhục thân xưa của mình
Và những năm về trước
Đã đi cùng hư không
Mơ màng không xao xuyến
Lãng đãng không muộn phiền
Dâng mình cho nhịp điệu
Của bước dài Vô biên

Và một ngày nào đó
Vỏ sò ai nhặt lên
Sau một cuộc hoá thân
Hốt nhiên thành cúc áo
Nó sẽ không sầu não
Không một lần bận tâm

A, vỏ sò!
Cầu vồng nằm trong cát
Chỉ một chút đong đưa
Khi sóng chiều đến hát ...
No comments:

Post a Comment