9/30/2014

Chỉ Là Chiếc Lá Rơi ...


(xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe bài hát)


album : Mưa Xanh nỗi Nhớ 
sángtác & trìnhbày Dzuylynh  chỉ là chiếc lá rơi tả tơi bên đời... 
chiếc thuyền nan em chới với giữa giòng ... 
trôi... 
nghe trong mưa có gió heo may về 
em người đàn bà phiêu bạt phía bão giông 
đêm nằm ru con sầu treo cánh võng 
thương phận má hồng nửa đời long đong 
chỉ là chiếc lá khô nổi trôi giữa hồ 
lệ đã khô như sương hong nắng 
mắt đã mòn trông cánh nhạn đầu non... 
héo hon nghe tiếng vịt kêu chiều 
buồn nào hắt hiu tan với ngọn triều âm 
nhìn chiếc lá xanh bay vội vàng theo gió 
thương dáng quỳnh phủ bụi thời gian 
khúc hát đi hoang thương một thời con gái 
mảnh thơ long đong còn ngân âm đọng hòai 
hay tiếng vọng Nam Ai khắc khỏai một chiều thu? 
chỉ là chiếc lá rơi ... 
chỉ là chiếc lá rơi ! thunglũngngàykhônggió .Oct.17.2011_dzuylynh    


No comments:

Post a Comment