9/21/2014

Bọt Sóng

(xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe bài hát)


Sáng tác & trình bày dzuylynh | Album Bài Thiền Ca Cho Em


              
mênh mang mênh mang mây nước thênh thang 
chơi vơi chơi vơi đất trời rộng mở 
tay vin hư tâm níu từng hơi thở 
ta đi trong mơ chừng quên lối trở về... 

về đi về đi còn luyến tiếc mà chi?  
về đi về đi còn đứng đó làm gì! 
đại dương bao la biết đâu là bến bờ 
thuyền ta lênh đênh biết neo về nơi đâu... 

trăm sông nghìn suối rồi theo nước xuôi nguồn 
thân ta chênh chao bởi tâm còn vọng tưởng 
tâm chưa an vui bởi mê muội phù trần 
ví dầu như bọt sóng chợt vỗ chợt tan 
cũng bằng như triều âm vọng tiếng êm đềm 
đứng trên phiến đời mòn lặng nhìn chốn tịnh yên 
rồi rong rêu muộn phiền sẽ như bọt sóng tan thôi 
rồi sẽ thấy đời mình hóa bọt sóng ra khơi 
chơi vơi xa khơi ra khơi tan theo hư không... 


thảovânam.nhâmthìnvàohạJulỵ25.2012 
vôthườngdzuylynh 
No comments:

Post a Comment